Theo Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh, tại buổi làm việc, Duy Mạnh hợp tác, nhận sơ sót của mình và cam kết điều chỉnh câu từ trên mạng xã hội cho phù hợp hơn.

Sau khi làm việc và nộp phạt, Duy Mạnh đăng ảnh và xin lỗi cộng đồng mạng

Với những sai phạm cụ thể, Duy Mạnh bị xử phạt theo Nghị định 15 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. 

Vi phạm của Duy Mạnh thuộc điểm b khoản 1, Điều 101 của Nghị định 15: “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”. Mức xử phạt áp dụng là 7,5 triệu đồng.

Sau buổi làm việc và nộp phạt, Duy Mạnh viết trên trang cá nhân: "Cám ơn Sở Thông tin và Truyền Thông TP Hồ Chí Minh đã hướng dẫn mình hiểu được vấn đề đúng hơn. Sắp tới mình sẽ khắc phục. Gửi các Fan. Tớ đã nộp phạt 7,5 triệu đồng. Và xin hành nộp phạt vì dùng từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục. Từ nay tớ không dám nói bậy nữa đâu! Tớ sợ rồi!!!".


Nguyễn Cảnh