Trước đó, ngày 28-3, Công ty Á Châu đã có công văn đề nghị đúc biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm và phối hợp chọn vị trí đặt biểu tượng tại bờ hồ Hoàn Kiếm. 

Việc đúc biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” đặt tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm được hình thành từ năm 2011.Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, thời điểm hiện tại, ý tưởng đặt biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm bên bờ hồ Hoàn Kiếm đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Dự án đúc biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm bị từ chối

Theo văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, tại điều 6, Luật Thủ đô năm 2012 đã quy định, biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ năm 2013 Hồ Hoàn Kiếm đã được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, do vậy, việc chỉnh trang, xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích phải được nghiên cứu thận trọng và thực hiện theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

Tại đền Ngọc Sơn hiện nay đang lưu giữ một tiêu bản rùa Hồ Gươm để phục vụ du khách. Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam cũng đang xử lý kỹ thuật một tiêu bản rùa Hồ Gươm khác. Sau khi bảo tàng xử lý xong sẽ đưa về trưng bày tại khu di tích Hồ Hoàn Kiếm – đền Ngọc Sơn để phục vụ du khách.

Hơn nữa, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã nghiên cứu hoàn thiện dự án đầu tư “xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến góp ý của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trong quá trình dự thảo, trình thẩm định dự án, không có ý kiến của nhà khoa học, cơ quan quản lý chuyên ngành đề xuất xây dựng biểu tượng Rùa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Mặt khác, dự án đúc biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm của Á Châu bị nhiều nhà khoa học, sử học và dư luận bày tỏ không đồng tình.


N.Hoa