Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành cho biết, năm 2015, cục đã xác nhận đăng ký xuất bản trên 76.370 tên xuất bản phẩm, trong đó có 2.774 tên xuất bản phẩm điện tử. Có 396,5 triệu bản sách và 109 triệu bản xuất bản phẩm khác trong nước đã được phát hành. Tuy nhiên, ngành Xuất bản đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống cơ chế chính sách còn nhiều bất cập. 

Việt Nam vẫn trong tình trạng nhập siêu văn hóa phẩm.

Hiện tại, vẫn còn 29 nhà xuất bản trong tổng số 60 nhà xuất bản chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp đổi giấy phép thành lập theo quy định của Luật Xuất bản. Lý do, chiếm phần lớn là các nhà xuất bản không có đủ 5 tỷ vốn điều lệ, chưa đủ nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động xuất bản, chưa đủ chức danh lãnh đạo nhà xuất bản hoặc cơ quan chủ quản không phù hợp.

Việc nhiều nhà xuất bản hoạt động èo uột, văn hóa phẩm nhập khẩu quá nhiều, xuất khẩu lại ít như hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng bị áp đặt văn hóa nước ngoài và không quảng bá hiệu quả văn hóa đất nước, dân tộc. Đây cũng là lỗ hổng đáng tiếc vì hun đúc lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu văn hóa truyền thống dân tộc thông qua nội dung các ấn bản phẩm được chuyển đến tay bạn đọc cũng là cách để bảo vệ đất nước.

N.Hoa