Đúng nửa đêm ngày 18-2, lễ khai ấn đền Trần, Nam Định được tiến hành.
Kiệu rước ấn trong khuôn viên đền Trần trong giờ hành lễ.
Các đại biểu thắp hương trong lễ khai ấn.
Trong khi đó, phía bên ngoài cửa đền rất đông người dân đi lễ đang chờ đợi để vào trong...

Ngay sau khi lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) kết thúc, lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào cũng là lúc tình trạng hỗn loạn, vượt rào từ bên ngoài, trèo tường bên trong bắt đầu diễn ra.
Khi hàng rào được mở thì dòng người ùn ùn kéo vào khuôn viên đền Thượng.
Phía bên trong nhiều người đeo thẻ đại biểu cũng trèo qua tường để vào đền Thiên Trường
Chỉ một lát sau, khuôn viên đền Trần đã chật kín người
Những mâm lễ được công kênh giữa biển người chen chúc...
Bên trong đền càng đông hơn nữa.
Người người đều muốn tới gần bàn thờ để dâng lễ và khấn cầu..
Khu vực hậu cung của đền lúc này đã bị khóa, nhưng nhiều người cố gắng gài tiền vào cửa 
Bình Nguyễn - Trần Ngọc(ảnh)