Ngô Quỳnh Anh - SBD 008, cao 172cm, nặng 47kg, số đo 3 vòng: 77-59-90

Nguyễn Thị Lan Anh - SBD 024, cao 174cm, nặng 57kg, số đo 3 vòng: 85-64-94

Nguyễn Thị Phương Anh - SBD 035, cao 169cm, nặng 51kg, số đo 3 vòng: 85-59-90

Vũ Thị Vân Anh - SBD 068, cao 170cm, nặng 51kg, số đo 3 vòng: 83-62-92

Tô Thị Vân Anh - SBD 077, cao 171cm, nặng 53kg, số đo 3 vòng: 90-66-92

Văn Thị Diễm - SBD 080, cao 171cm, nặng 53kg, số đo 3 vòng: 84-63-94

Thân Thanh Giang - SBD 086, cao 171cm, nặng 53kg, số đo 3 vòng: 81-62-93

Đào Thị Hà - SBD 094, cao 174cm, nặng 51kg, số đo 3 vòng: 83-62-90

Trần Thị Thu Hiền - SBD 104, cao 168cm, nặng 52kg, số đo 3 vòng: 86-62-96

Hoàng Thị Thu Hồng - SBD 120, cao 166cm, nặng 52kg, số đo 3 vòng: 85-62-90

Nguyễn Khánh Huyền - SBD 126, cao 175cm, nặng 55kg, số đo 3 vòng: 84-61-93

Phùng Lan Hương - SBD 132, cao 171cm, nặng 56kg, số đo 3 vòng: 81-62-96

Nguyễn Hương Mỹ Linh - SBD 139, cao 175cm, nặng 56kg, số đo 3 vòng: 85-63-94

Đỗ Mỹ Linh - SBD 145, cao 171cm, nặng 52kg, số đo 3 vòng: 87-61-94

Sái Thị Hương Ly - SBD 151, cao 169cm, nặng 54kg, số đo 3 vòng: 85-63-94

Trần Thị Minh Minh - SBD 158, cao 171cm, nặng 54kg, số đo 3 vòng: 83-66-92

Lê Thị Hồng Minh - SBD 164, cao 170cm, nặng 55kg, số đo 3 vòng: 84-65-94

Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 179, cao 165cm, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 87-63-90

Nguyễn Cát Nhiên - SBD 188, cao 172cm, nặng 49kg, số đo 3 vòng: 82-62-90

Trần Tố Như - SBD 193, cao 172cm, nặng 54kg, số đo 3 vòng: 83-62-94

Phạm Minh Phụng - SBD 210, cao 172cm, nặng 52kg, số đo 3 vòng: 82-63-93

Võ Thị Thảo - SBD 222, cao 171cm, nặng 47kg, số đo 3 vòng: 76-62-89

Phan Thu Phương - SBD 236, cao 170cm, nặng 54kg, số đo 3 vòng: 83-61-92

Phạm Thủy Tiên - SBD 239, cao 179cm, nặng 58kg, số đo 3 vòng: 86-64-96

Ngô Thanh Thanh Tú - SBD 246, cao 180cm, nặng 58kg, số đo 3 vòng: 81-62-99

Phùng Bảo Ngọc Vân - SBD 268, cao 172cm, nặng 52, số đo 3 vòng: 83-63-93

Nguyễn Thị Thơm - SBD 277, cao 168cm, nặng 55kg, số đo 3 vòng: 88-65-95

Trần Huyền Trang - SBD 286, cao 166cm, nặng 46kg, số đo 3 vòng: 78-56-93

Huỳnh Thúy Vi - SBD 290, cao 165cm, nặng 46kg, số đo 3 vòng: 79-60-88

Trịnh Phương Trang - SBD 296, cao 167cm, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 82-60-90

Trần Thị Ngọc Trâm - SBD 310, cao 173cm, nặng 47kg, số đo 3 vòng: 77-61-90

Nguyễn Thị Ngọc Vân - SBD 323, cao 169cm, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 80-61-90


Theo Tiền Phong