5% doanh thu bán hàng tại các gian hàng vào hai ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) sẽ dùng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Được biết, hoạt động tại Đường sách TP Hồ Chí Minh có 20 gian hàng của các đơn vị trong ngành xuất bản. Sau 6 tháng đầu tiên đi vào hoạt động, đường sách đã giúp mang về cho các đơn vị 15 tỉ đồng.

240.000  bản sách đã được bán tại đường sách. Thống kê của ban điều hành đường sách cũng cho thấy, khách đến đường sách rất đông.

Đặc biệt trong hai ngày cuối tuần, bình quân có khoảng 4.500 lượt người.


N.H