Ông Jorgen Blomqvist, nguyên Trưởng phòng pháp luật quyền tác giả của WIPO, Giáo sư Trung tâm Thông tin và Pháp luật sáng tạo của Đại học Copenhagen cho rằng, ngành công nghiệp bản quyền đang phát triển nhanh hơn, tạo ra tương đối nhiều công ăn việc làm hơn so với các ngành khác, góp phần khuyến khích tạo ra nhiều tác phẩm mới, kích thích sự sáng tạo, truyền bá tác phẩm, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của tác giả. 

Vì vậy, rất  cần quan tâm quản lý và điều hòa tốt hệ thống quyền tác giả, tạo cơ sở cho việc phát hành tác phẩm và làm tác phẩm phái sinh. Nhưng, sự phát triển của khoa học công nghệ cũng khiến nhiều quy định về bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đã không còn phù hợp. Trong thời kỳ công nghệ số phát triển như hiện nay, các tổ chức, quốc gia sẽ khó có thể bảo vệ bản quyền nếu không có sự liên kết, hỗ trợ cho nhau. 

Hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số tại Hà Nội ngày 6-12

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề như: Vai trò của hệ thống quyền tác giả trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, vị trí của thư viện trong môi trường kỹ thuật số, những thuận lợi, khó khăn của các quốc gia tham gia Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO. 

Trong đó, các đại biểu đều xác định, xây dựng được các thư viện trên môi trường số có vai trò quan trọng mang tính quyết định về hiệu quả trong việc áp dụng công nghệ để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan của các quốc gia.

Về phía Việt Nam, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, ông Bùi Nguyên Hùng cũng cho rằng, kỷ nguyên kỹ thuật số và internet đã mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội tiếp cận các tác phẩm, khai thác tài nguyên sáng tạo vào bất kỳ thời gian, địa điểm nào, nhưng cũng đặt ra hàng loạt thách thức nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số. Việt Nam không là ngoại lệ. 

Việc các chuyên gia giàu kinh nghiệm của WIPO cung cấp thông tin về WCT và WPPT có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo cơ hội phổ biến tri thức và là tiền đề để Việt Nam có thể sớm gia nhập hiệp ước này.


Hoa Nguyễn