Ngày 20/3, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng đã ký văn 1169/BVHTTDL-TCDL về việc ứng xử với du khách nước ngoài gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên cả nước. 

Theo đó, Bộ yêu cầu các Sở quản lý về du lịch chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố rà soát tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch.

Các địa phương sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phân biệt đối với du khách và gửi kết quả xử lý về Tổng cục Du lịch

 Các địa phương kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp phân biệt đối xử với khách du lịch, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Tổng cục Du lịch. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch tại địa phương để khách du lịch tiếp cận sử dụng dịch vụ. 

Triển khai các giải pháp về phòng chống dịch bệnh trong ngành du lịch, nhất là các khu, điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ngoài ra, Bộ còn đề nghị các Sở quản lý du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên cập nhật chính sách phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và hình ảnh của điểm đến, có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng hiện nay, sớm phục hồi hoạt động du lịch tại địa phương trong thời gian sớm nhất.


N.H