Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21-6, trong đó với 4 phần thi gồm: Thi các đội tuyên truyền lưu động, thi trưng bày triển lãm, thi xe tuyên truyền cổ động và thi phát thanh viên cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú cộng với sự dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao, các tiết mục tham gia Hội thi sẽ đạt được kết quả cao, hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Ban Tổ chức trao cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi.

Đặc biệt là các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Đồng thời, các tiết mục dự thi cũng sẽ cung cấp đầy đủ chính xác lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, khuyến khích sự sáng tạo của các địa phương trong công tác tuyên truyền lưu động về biển, đảo, thu hút được sự quan tâm của người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó giao Bộ TT&TT chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

Với sự chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành và các địa phương trong cả nước, Bộ TT&TT đã triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền với những nội dung thiết thực, dưới nhiều hình thức khác nhau. Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam là hình thức tuyên truyền lưu động dễ dàng tiếp cận tới đông đảo các tầng lớp nhân dân theo cách thức dễ hiểu, dễ nhớ nhất.


Trần Lĩnh