Theo đó, một lần nữa, Hội đồng chung khảo thừa nhận “đã có sai sót khi thực hiện quy trình xét giải”. Tuy đã có khắc phục (họp lại với Hội đồng Thơ để Hội đồng Thơ góp ý và thông qua hai tác phẩm: “Thơ trắng” và “Nghi lễ của ánh sáng” được tặng thưởng, số phiếu 3/5) nhưng sự chậm trễ này đã gây ra hiểu lầm về sự tôn trọng. Hội đồng chung khảo nhận thức sai sót này cần được rút kinh nghiệm để điều chỉnh quy trình chặt chẽ hơn cho việc xét giải thưởng vào năm sau.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Long và La Mai Thi Gia xin rút khỏi Tặng thưởng Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh sau những lùm xùm vừa qua.

Về việc nhà thơ Trần Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ xin rút khỏi Hội đồng Thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn chưa chấp thuận, đề nghị nhà thơ Trần Hữu Dũng suy nghĩ lại. Trước đó, ngày 11-1, nhà thơ Trần Hữu Dũng đã viết đơn xin từ chức vì không được Hội đồng chung khảo tôn trọng.

Về nghi án đạo thơ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Long, Ban Chấp hành đồng ý với kết luận của Ban Kiểm tra do nhà văn Trần Nhã Thụy đảm nhiệm. Cụ thể, bài thơ “Những ký âm ngân” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Long có ảnh hưởng của bài thơ “Chiều cuối năm” của nhà thơ Lê Huy Mậu. Bài thơ “Khúc dịu dàng nắng gió cao nguyên” (không có trong tập “Những ký âm ngân”) của tác giả này cũng có nhiều câu thơ, đoạn thơ giống hệt bài “Khúc thiếu phụ” của Thy Minh. Ban Chấp hành cho rằng: “Đây là việc làm sai trái, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc”.

Trước đơn xin rút khỏi Tặng thưởng của Hội Nhà văn TP của  2 tác giả La Mai Thi Gia và Nguyễn Thị Thanh Long, Hội Nhà văn đồng ý. Ban Chấp hành cũng đồng ý đơn xin rút khỏi Ban Kiểm tra của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long.

Cốc Vũ