Cụ thể, di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tràng ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nộ); Di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ thờ Nguyễn Ngọc Trì ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đoàn Xá - gồm Đình Thượng và Đình Hạ ở xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thấp ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Được biết, trong đợt này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xếp hạng hai di tích lịch sử cấp quốc gia là Di tích lịch sử đền Mai Bảng ở phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An; Di tích lịch sử đền Diên Cờ ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An và Di tích kiến trúc nghệ thuật Lẫm Phú Lâm ở phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.        

Hải Châu