Đây là hoạt động giới thiệu trưng bày, triển lãm với mục đích quảng bá và tôn vinh một nghề cổ truyền mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.

Chương trình “Chuyện sơn mài Việt Nam” sẽ giới thiệu một cách tổng quan, khái quát về nghề truyền thống sơn mài: nguồn gốc, công cụ khai thác, công cụ chế tác, kỹ thuật chế tác và hiện thực phát triển của nghề trong hai lĩnh vực có nhiều giao lưu văn hóa với thế giới là Mỹ thuật ứng dụng và Mỹ thuật tạo hình.

Ảnh minh họa.

Hoạt động diễn ra từ ngày 15-4 đến hết ngày 2-5 tại các địa điểm cụ thể như sau: Đình Kim Ngân, 42-44 Hàng Bạc; Trung Tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ; Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây.

Q.C.