Cụ thể, trong đề thi môn Ngữ văn ngày 2-7, phần Đọc hiểu, có đoạn trích:“... Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói/ Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ/ Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa/ Óng tre ngà và mềm mại như tơ”.

Đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia ngày 2-7.

Trong khi đó, dư luận cho rằng, nguyên bản đoạn thơ phải là: “... Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói/ Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ/ Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa/ Óng tre ngà và mềm mại như tơ”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong mấy cuốn sách về Lưu Quang Vũ và thơ Lưu Quang Vũ do PGS.TS Lưu Khánh Thơ (em gái của nhà thơ Lưu Quang Vũ), Viện Văn học biên soạn, như các cuốn “Thơ tình Lưu Quang Vũ” (NXB Văn học, 2002); “Lưu Quang Vũ tài năng và lao động nghệ thuật” (NXB Văn hoá Thông tin, 2001), “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” (NXB Hội Nhà văn, 2010), tất cả đều in là” “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa”. 

Gia đình cố tác giả Lưu Quang Vũ rất ý thức trong việc dùng bản in có chữ “đất cày”.

Tuy nhiên, chúng ta cần tôn trọng một thực tế, người ra đề thi đã chọn đoạn thơ của Lưu Quang Vũ trong một văn bản được in ra khi tác giả còn sống (cuốn “Thơ Việt Nam 1945 -1985, NXB Giáo Dục, 1985) và không thấy nhà thơ Lưu Quang Vũ có phản ứng gì.

Ảnh: Dân Việt.
Thảo Cảnh