Bao gồm Khu tâm linh chùa Lũng Cú nằm ở phía Đông Bắc và Khu đại Phật nằm ở phía Tây Nam di tích quốc gia Cột Cờ Lũng Cú, dự án được thực hiện  nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư cho kinh tế, du lịch, văn hóa của tỉnh Hà Giang nói chung và di tích Cột Cờ Lũng Cú nói riêng. 

Di tích cột cớ Lũng Cú, Hà Giang

Tuy nhiên, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khi triển khai dự án, UBND tỉnh Hà Giang ần bổ sung các giải pháp chỉnh trang cảnh quan di tích Cột Cờ Lũng Cú và cảnh quan tự nhiên vốn có bao quanh hai hồ nước tại di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Cột Cờ Lũng Cú theo quy định để đảm bảo giữ được không gian cảnh quan và các yếu tố cấu thành giá trị của di tích Cột Cờ Lũng Cú.

Tỉnh cần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và đặc điểm văn hóa dân tộc đặc sắc của các bản làng dân tộc thiểu số trong khu vực và thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, đề xuất được những giải pháp bảo vệ môi trường nhằm tránh gây ảnh hưởng tới di tích Cột Cờ Lũng Cú và hoạt động phát triển du lịch tại Công viên địa chất toàn cầu và Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn. 

Dự án chùa Lũng Cú nhìn từ đỉnh cột cờ

Bộ cũng đề nghị, dự án nói trên cần bám sát Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt để tính toán, giảm quy mô xây dựng các công trình, đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái trên núi đá vôi và cảnh quan môi trường tự nhiên. Để tạo được sự đồng thuận, trước khi triển khai dự án, UBND tỉnh Hà Giang cần xin ý kiến của một số bộ, ngành liên quan và nhân dân địa phương.


N.H