Với chủ đề “Say mê”, triển lãm giới thiệu bộ sưu tập các ký họa của họa sĩ Đông Dương – cố họa sĩ Nguyễn Văn Bình do nhà sưu tầm Nguyễn Minh sở hữu. Họa sĩ Nguyễn Văn Bình tốt nghiệp trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa XII, từng là họa sĩ báo Cứu quốc khu VI, họa sĩ xưởng họa Khu V…

Trên trang công bố thong tin của nhà đấu giá Chọn’s, phiên đấu giá ngày 27-5 tại Hà Nội sẽ có 40 tranh giấy của họa sĩ đưa ra đấu giá với mức khởi điểm không thể thấp hơn: Giá 0 đồng.

Một số tranh được triển lãm trước phiên đấu giá

Ngoài ra, phiên đấu giá còn có các sáng tác của họa sĩ khóa Kháng chiến là học trò của cố hiệu trưởng Tô Ngọc Vân như Linh Chi và Lê Huy Hòa. Bức tranh Ô Quan Chưởng của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái cũng được chọn giới thiệu trong triển lãm tại Chọn’s lần này.

Các tác phẩm được trưng bày từ ngày 20-5. Đấu giá chính thức vào ngày 27-5.


N.H