Theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, từ ngày 5-5, mức xử lý phạt vi phạm hành chính trong một số hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn sẽ tăng cao hơn. Đặc biệt, tổ chức, cá nhân công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do thí sinh tham dự trái phép mà có cũng sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Việc công bố, sử dụng danh hiệu có được do thí sinh dự thi trái phép cũng bị phạt

Cũng theo Nghị định 28/2017, người đẹp đã đạt danh hiệu hoặc các thí sinh ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế không có giấy phép, thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, các tổ chức, đơn vị không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu sẽ bị phạt từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác: xin lỗi, cải chính thông tin... 

Các đơn vị, cá nhân có hành vi phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung phản cảm, không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang bị phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Người biểu diễn tái phạm hành vi nói trên sẽ bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 12 tháng.


N.Hoa