Tạp chí Văn hóa Phật giáo (VHPG) là cơ quan ngôn luận của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau hơn 16 năm hình thành và phát triển, Tạp chí đã tạo lập được uy tín và vị thế vững chắc. Đặc biệt, có rất nhiều công trình nghiên cứu được giới chuyên môn đánh giá là có giá trị học thuật xứng tầm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có tính thực tiễn cao.
Đại diện Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng đại diện Tạp chí VHPG.

Ngày 18/8/2020, Tạp chí VHPG đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cấp mã số ISSN tại Quyết định số 23 cho tạp chí xuất bản bán Nguyệt san với mã số ISSN 2734-91 28.

Các đại biểu dự lễ.

Nhằm đáp ứng trong bối cảnh phát triển mới, Tạp chí VHPG kiện toàn nhân sự Ban Biên tập theo quy định. Đồng thời, Tạp chí cũng tiến hành lễ ký kết với Bưu điện TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ chuyển thư tín, ấn phẩm Tạp chí VHPG đến tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.


Phú Lữ