Đây là diễn đàn khoa học để thông báo, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, các phát hiện mới về lĩnh vực khảo cổ học, nhằm giới thiệu đến công chúng và nhân dân, các thông tin, vấn đề khảo cổ học mới, tiềm năng nghiên cứu trong lĩnh vực khảo cổ học và khoa học, xã hội và nhân văn. Đây cũng là cơ sở đề xuất xây dựng các đề án, dự án, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của đất nước và các địa phương…

Bãi cọc Cao Quỳ (Hải Phòng) thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, khảo cổ học, quản lý văn hóa…

Đây cũng là dịp để TP Hải Phòng giới thiệu với các đại biểu về một thành phố xanh -văn minh -hiện đại mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua. Trong đó đáng chú ý, là từ sự phát hiện của nhân dân, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và các nhà khoa học, những kết quả nghiên cứu bước đầu được công bố, đã phát hiện ra các dấu tích vật chất của những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng: Dấu tích bãi cọc Cao Quỳ, bãi cọc Đầm Thượng tại huyện Thủy Nguyên.

Hội nghị đã nhận được 341 bài viết là những phát hiện mới về khảo cổ học trong thời gian qua, trong đó có 105 bài về khảo cổ học tiền sử, 166 bài khảo cổ học lịch sử, 48 bài khảo cổ học Champa-Óc Eo, 16 bài khảo cổ học dưới nước và 6 bài về các hoạt động chung của các cơ quan nghiên cứu khảo cổ. Đó chính là những thông tin khoa học mới bổ sung những cứ liệu vật chất, giúp các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu những vấn đề cơ bản của khảo cổ học Việt Nam, góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam.

V. Huy