Trước đó, vào đầu tháng 5-2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long. 

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Sau khi thẩm định, Bộ xác định, địa điểm mà tỉnh Quảng Ninh chọn thực hiện dự án thuộc vùng lõi của  Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Vì vậy, Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn địa điểm khác phù hợp hơn. Địa điểm này nên thuộc vùng đệm của di sản và đảm bảo không làm ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên và môi trường của Vịnh Hạ Long.


Nguyễn Thị Thủy