Ngày 17/10 tại TP. Đà Nẵng, Bộ VHTT & DL đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2164/QĐ/TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020 định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị

Theo Bộ VHTT&DL, hiện có 40, tỉnh, thành phố đã quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế văn hoá thể thao như: An Giang, Bắc Giang, Bắc Cạn; Bắc Ninh; Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ, Đà Nẵng; Đắk Nông; Điện Biên; Đồng Nai; Kon Tum; Khánh Hoà; Quảng Ngãi…

Tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, đến nay đã có 20 tỉnh, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và giới thiệu địa điểm khu đất xây dựng; một số địa phương đã quy hoạch thiết chế dành cho công nhân tại các Khu công nghiệp, chế xuất như: Bình Dương; Đồng Tháp; Đà Nẵng; Hải Phòng; Khánh Hoà, Ninh Bình…

 Hiện có 40, tỉnh, thành phố đã quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế văn hoá thể thao. 

Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết: Qua 5 năm đã có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai quy hoạch; nhiều địa phương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề của địa phương mình để triển khai thực hiện. 

Đặc biệt có những địa phương đã có những hình thức tổ chức quy mô mới và mô hình mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương mình trong việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ.   

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn rất nhiều những hạn chế, khó khăn cần tiếp tục giải quyết.

Kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế còn hết sức khó khăn, không có quy định cụ thể để triển khai thực hiện; huy động xã hội hoá không thống nhất, có nhiều địa phương thì có điều kiện thuận lợi trọng việc xã hội hoá xây dựng, nhưng cũng có những địa phương hết sức khó khăn; đội ngũ cán bộ luôn có sự điều chỉnh trong các thiết chế văn hoá thể thao thì rất khó khăn và luôn luôn có sự biến động….

Hoài Thu