Một tên giết người ngồi trong ghế điện, chuẩn bị đến giờ hành quyết.

- Anh có thỉnh cầu nào trước khi chết? -  giáo sĩ hỏi.

- Có ạ - tên giết người trả lời - Cha có thể nắm tay con không?"