Hai người đàn ông đang đi ngược chiều trên một con đường vắng, nhưng không hiểu bằng cách nào mà cả hai lại đâm vào nhau với một tốc độ khủng khiếp. Cả hai chiếc xe đều bị phá hủy hoàn toàn, nhưng may sao cả hai người đàn ông đều không hề bị xây xát tí nào.

Sau khi trèo ra khỏi chiếc xe, người thứ nhất nói

- “Ông nhìn xe của chúng ta kìa, nát bét như vậy, thế mà tôi và ông chẳng làm sao cả. Đó chắc chắn là một dấu hiệu của Chúa”. 

Chỉ tay lên trời ông ta tiếp tục “Đức Chúa chắc hẳn là muốn chúng ta phụng sự Người trong hòa bình cho đến cuối cuộc đời”. Người đàn ông thứ hai đáp

- “Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Đây chắc hẳn là một dấu hiệu của Chúa!”.

Người thứ nhất nhìn lại chiếc xe hơi của anh ta và nói “Wow, ông nhìn này! Lại một phép màu nữa nhé! Xe của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng chai Johnny Walker lại không sao mới lạ chứ. Chắc hẳn Chúa muốn chúng ta hãy nâng cốc để chúc mừng may mắn ngày hôm nay”.

Người đàn ông thứ hai gật đầu mà không có chút do dự, nhận lấy chai rượu từ tay người kia và uống một nửa chai. Sau khi uống xong, ông ta đưa lại chai cho người thứ nhất. Người này vặn nắp chai lại và đưa lại cho người thứ hai.

Ngạc nhiên lắm, người đó bèn hỏi “Sao ông bạn không uống tí nào hết vậy?”.

Người thứ nhất đáp lại “Thôi, tôi vừa mới gọi cảnh sát rồi mà”