Trên một con đường quê, viên cảnh sát chặn xe người nông dân lại và trịnh trọng nói: "Thưa ông, ông có biết là vợ ông đã bị rơi khỏi xe cách đây vài cây số rồi không?"

Người nông dân đáp: "Giời ơi, thế mà tôi cứ tưởng tôi bị điếc đặc rồi!"