Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa trẻ tới giao cho sở cảnh sát.

- Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú!

- Này các cháu! Nói cho bác biết các cháu tên là gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy?

- Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!

- Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ!

Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi:

- Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào?

- Dạ, cháu tên Đậu!

Lưu Minh (tổng hợp)