Chẳng khi nào ta có thể biết rõ được cái gì đến trước, ngày hôm sau hay kiếp sau.

Những cuốn sách mà ai cũng khen thì thường ít được ai đọc một cách nghiêm túc.

Ban ngày thì ảnh hưởng chính trị của phụ nữ ở bất cứ quốc gia nào cũng thấp.

Cần phải thường xuyên nghe lời phụ nữ thì mới có được quyền thi thoảng sai khiến họ.

Không gì khó chịu hơn một người đàn ông có toàn các ưu điểm.

Để người đàn ông nhớ mình suốt đời thì đừng bao giờ trở thành vợ họ.

Có rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền, nhưng không có tiền thì lại không mua được chúng.

Sự hận thù lắm khi cũng mù quáng như tình yêu.

Không được yêu, đó chỉ là thất bại. Không yêu, đó là bất hạnh.

Phải chết là vì đã sống chứ không phải vì mắc bệnh