Thông minh là kiếm tiền bằng trí tuệ của mình, còn anh minh biết sử dụng trí tuệ của người khác để kiếm tiền cho mình.

Một bạn gái đẹp cũng như một xe máy đắt tiền, không trông nom cẩn thận rất dễ bị mất trộm.

Nói to quá thì người khác không nghe thấu đâu.

Điều tốt với tất cả có thể rất khó chịu đối với từng cá nhân.

Xe ô tô càng đắt thì trí lự của người lái xe càng cao.

Nếu một phụ nữ đẹp không ở một mình thì chưa hẳn có nghĩa là nàng không cô đơn.

Con người càng nhát gan thì càng giàu "trí tưởng bở".

Đàn bà có lẽ được tạo ra là để dành cho những người đàn ông mạnh mẽ biết được đâu là chỗ yếu của bản thân họ.

Không thể biết chắc cái gì một trăm phần trăm cả, đó chính là điều duy nhất mà chúng ta biết chắc một trăm phần trăm