Ước mơ xanh - đó là ước mơ chờ trở thành hiện thực tới xanh xám mặt mày.

Tầm cỡ con người được xác định bởi tầm cỡ những vấn đề mà anh ta dửng dưng.

Muốn tìm hoa hậu ư? Trước hết hãy đi tìm tiền đã. Có nhiều tiền rồi thì hoa hậu sẽ tự tìm tới bạn.

Nếu không thể mua đối thủ cạnh tranh thì hãy bán họ đi!

Nếu bạn cảm thấy sếp không phải, thì hoặc người ấy không phải là sếp, hoặc bạn không phải là nhân viên.

Bám váy đàn bà càng ngày càng khó vì tới quá nửa số phụ nữ bây giờ chỉ thích mặc quần Âu