Một anh nghiền lô đề gãi đầu, gãi tai, hậm hực nói với vợ:

- Hôm qua, đi làm đồng, tôi thấy hai con bò đang cắm đầu húc nhau, tôi mới “luận” rằng: Hai con bò là hai cái đầu. Vậy là tôi đánh con 02. Ai ngờ, chiều nay, đề lại ra con 03. Bây giờ, tôi mới nghĩ ra là mình “luận” còn thiếu!

- Thiếu cái gì?

- Vì đáng lẽ phải cộng thêm cái đầu của tôi vào nữa mới đúng!

Ngô Văn Quang