Một tù nhân nhận được thư của vợ:

“Em định sẽ trồng carot ở vườn sau nhà. Trồng vào lúc nào thì tốt nhất vậy anh?”.

Người tù biết rằng quản giáo sẽ đọc tất cả các thư từ trước khi chuyển ra khỏi trại, do đó anh ta trả lời:

“Em yêu, em làm gì cũng được nhưng đừng đụng đến vườn sau. Đó là chỗ anh giấu hàng ở đó”.

Hơn một tuần sau, anh ta nhận được một bức thư khác từ người vợ:

“Anh không tin được đâu. Cách đây mấy hôm có rất nhiều người đến đào xới tung vườn sau nhà chúng ta lên rồi anh ạ”.

Người tù bèn gửi ra một bức thư: “Em yêu, giờ là lúc thích hợp nhất để trồng carot rồi đấy!”