Một người đàn ông đến Sở Cảnh sát với mong muốn được nói chuyện với tên trộm đã đột nhập nhà ông ta đêm hôm trước.

- Ông sẽ có cơ hội đó trước tòa - người cảnh sát trực ban trả lời.

- Không, không không! - người đàn ông kêu lên đầy đau khổ - Tôi muốn biết rằng làm sao hắn ta vào được nhà mà không cần đánh thức vợ tôi. Tôi đã cố gắng làm điều đó bao nhiêu năm nay mà không được!