Một tóc vàng hoe đang chạy xe quá tốc độ và bị ách lại bởi một nữ cảnh sát tóc cũng vàng hoe. Nữ cảnh sát yêu cầu nàng lái xe xuất trình bằng lái.

Tóc vàng hoe tìm mãi trong ví mà không ra, sau cùng, nàng nói với nữ cảnh sát: "Cái bằng lái xe nó như thế nào?".

Nữ cảnh sát cáu: "Đồ ngốc, cái đó là thứ có dán ảnh cô".

Nàng lái xe tóc vàng hoe lại tìm trong ví, cuối cùng nàng moi ra được một chiếc gương nhỏ ở tận đáy cùng. Nàng giơ lên soi và nói: "Aha! Bằng lái xe của tôi đây rồi", và đưa nó cho nữ cảnh sát tóc vàng hoe.

Nữ cảnh sát nhìn vào tấm gương rồi đưa trả lại nàng lái xe, bảo: "Cậu đi được rồi đấy! Mà này, nếu tớ biết cậu cũng là cảnh sát thì chúng ta đã có thể tránh được những chuyện vớ vẩn thế này."

Nhi Nhiên (dịch)