Một người đàn ông bị bắt do chạy quá tốc độ cho phép đang đứng trước tòa.

Quan tòa nói: "Anh chọn gì? 30 ngày hay 30 $?".

Người đàn ông trả lời: "Tôi nghĩ tôi sẽ lấy tiền"