Một người đàn ông đã vài lần bay tới New York. Ông ta quyết định bắt chuyện với người ngồi ghế bên cạnh.

- Tôi có một chuyện cực buồn cười về cảnh sát. Anh có muốn nghe không?

- Tôi phải cho anh biết trước rằng tôi là một cảnh sát.

- Không sao cả. Tôi sẽ kể thật chậm