21h30 ngày 22/5, ti dc đê đình Phú Thnh thuc xã Ngc To, huyn Phúc Th (tnh Hà Tây) xy mâu thun, đánh nhau gia 2 nhóm thanh niên đi chơi đêm. V u đả làm Phan Danh Công, 18 tui, xã Long Xuyên (huyn Phúc Th) b thương nng được đưa đi cp cu ti bnh vin huyn Phúc Th và t vong lúc 21h40 cùng ngày; Nguyn Văn Tiến, 18 tui, thôn Phú Thnh, xã Ngc To; Dương Ngc Trung, 28 tui và Nguyn Tiến Cn, 22 tui, cm 4, xã Tam Thun (huyn Phúc Th) b thương. Công an tnh phi hp vi  Công an huyn Phúc Th điu tra, bt được 1 đối tượng, đang tiếp tc điu tra, truy bt s đối tượng tham gia v u đả