Ngày 3/1, Nguyn Th Thu, 43 tui Bc Liêu đến ca hàng vàng bc 16 Tháp Mười (phường 2, qun 6, Tp. H Chí Minh) ca bà Nguyn Th Nhường, 55 tui hi mua 3 si dây chuyn vàng. Xem 3 si dây chuyn hi lâu, th Thu không mua và tr li nhưng ch tr 2 si. Bà Nhường phát hin, cùng nhân viên ca hàng bt gi th Thu cùng si dây chuyn vàng giao Công an địa phương xử lý