Trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án do cán bộ, điều tra viên chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Tố tụng hình sự nên đã để xảy ra việc tạm giam ông Bùi Mạnh Lân không đúng quy định của pháp luật 41 ngày. 

Ông Bùi Mạnh Lân thuộc trường hợp được xem xét giải quyết theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017. 

Việc ông Bùi Mạnh Lân bị tạm giam không đúng quy định đã gây ra tổn hại về vật chất, tinh thần cho ông và gia đình. 

Các cán bộ có liên quan đến vụ việc này đã được Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng tính chất, mức độ sai phạm. 

Nay Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an công khai xin lỗi ông Bùi Mạnh Lân về việc đã giam giữ ông không đúng quy định của pháp luật như nêu trên. 

Việc bồi thường đối với ông Bùi Mạnh Lân, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ tiến hành giải quyết theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 sau khi ông Bùi Mạnh Lân có đơn yêu cầu.

Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an