Ngày 10/5, Phòng Cnh sát điu tra ti phm v ma tuý Công an tnh Cao bng phi hp Cnh sát giao thông tun tra trên quc l 3 phát hin và bt qu tang Triu Văn Tình, 29 tui, và Hoàng Th Hoan, 19 tui, đều xã Lăng Hiếu, huyn Trùng Khánh (tnh Cao Bng) vn chuyn ma tuý, thu gi 29,75g hê-rô-in. Công an địa phương đang khai thác m rng v án