Theo xác minh ban đầu của cơ quan Công an, từ tháng 6-2017 đến tháng 3-2018 Lê Văn Toán là nhân viên hợp đồng thời vụ của công ty Đại Nam, có nhiệm vụ bán hàng bê tông thương phẩm và thu tiền nộp về công ty. Đến cuối tháng 3-2018, tổng số công nợ mà toán phải thu của khách hàng để nộp về công ty là hơn 740 triệu đồng nhưng Toán không nộp đồng nào.

Chân dung Lê Văn Toán.

Phòng kế toán công ty liên hệ với khách hàng thì một số nơi cho biết đã trả tiền cho Toán. Lãnh đạo công ty hỏi thì Toán thừa nhận đã thu số tiền gần 190 triệu đồng nhưng đã “lỡ” sử dụng hết. Toán xin công ty cho mình tiếp tục làm việc để trả số nợ trên và gần 14 triệu đồng mà Toán đã tạm ứng trước.

Đồng thời, Toán cam kết sẽ thu hồi hết khoản nợ còn lại của khách hàng nộp về công ty. Thế nhưng sau đó, Toán không thực hiện lời hứa mà còn thỏa thuận với khách hàng trả tiền nợ vào tài khoản của Toán với tổng số tiền gần 520 triệu đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn.

Ai biết Toán ở đâu báo cho cán bộ Phan Thanh Vũ (Đội 8, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh) theo số điện thoại 0693187244-0903959940.

Mã Hải