17h ngày 18/5, anh Vũ Đăng Khoa, 31 tui, xã ái Quc, huyn Nam Sách (tnh Hi Dương) dng xe máy đứng nói chuyn vi ch Nguyn Th Nh, 26 tui, xã Toàn Thng, huyn Gia Lc ti cng Đôn, xã Đồng Quang, huyn Gia Lc. Nguyn Bá Ngân, 35 tui, xã Hoàng Diu, huyn Gia Lc đến đánh và dùng dao uy hiếp anh Khoa, cướp xe máy biển số 34-F9-4367. Công an huyn đã bt Ngân, thu hi chiếc xe tr anh Khoa và lp h sơ x