21h ngày 22/5, anh Trn Quang Khi, 27 tui, th trn Sao Đỏ, huyn Chí Linh (tnh Hi Dương) cùng bn gái ngi tâm s ven đường thuc xã Chí Minh, huyn Chí Linh b 4 tên dùng côn g đánh, uy hiếp, cướp 1 đồng h đeo tay và 70.000 đồng. Công an huyn đã bt được tên Dương Đình Chương, 21 tui, xã Chí Minh, huyn Chí Linh. Đang truy bt 3 tên còn trn