Ngày 27/3, Công an huyn Bc Quang (tnh Hà Giang) bt Đặng Văn Giang, 19 tui, xã Tân Thành, huyn Bc Quang ct trm 7 thanh ging ct đin 100KV đi qua địa phương. Công an huyn đang khai thác m rng v án