Đêm 28/3/2006, ti trường văn hoá ngh thut tnh Bc Ninh đóng trên địa bàn TP Bc Ninh, anh Nguyn Đăng Đan, 22 tuổi, là hc sinh trường văn hoá ngh thut tnh Bc Ninh để 01 chiếc đàn ORGAN tr giá khong 7 triu đồng trong phòng ký túc xá ca trường, b k gian ln vào bê trm mt. Nhn được tin báo, Công an Tp Bc Ninh đã nhanh chóng điu tra làm rõ đối tượng trm cp là Nguyn Quang Hoà,19 tuổi, là hc sinh cùng trường, lp h sơ x