Ngày 29/5, Công an huyn Yên Bình (tnh Yên Bái) bt 3 đối tượng trm cp 100 mét dây cáp quang qua thôn Hp Thnh, xã Phú Thnh (huyn Yên Bình) gm Đinh Xuân Trng, 16 tui, Phùng Ngc Tun, 16 tui và Nguyn Huy Hiu, 15 tui, đều xã Phú Thnh (huyn Yên Bình). Qua khai thác, 3 đối tượng khai nhn đã gây ra v trm cp thanh ging đường đin 220 KV đang thi công ti thôn Hp Thnh, xã Phú Thnh. Công an huyn đã thu gi 100 mét dây cáp quang và 8 thanh ging (gm 4 thanh loi 4 mét và 4 thanh loi 3,5 mét). Công an địa phương đang khai thác, m rng v án