Vụ việc có liên quan đến ông Nguyễn Trấn Bằng (Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị trường học và dạy nghề) và bà Đinh Thị Hà Linh là vợ của ông Bằng. Vậy, Công an quận Long Biên đề nghị ông Bằng và bà Linh trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày đọc được thông báo đến Công an quận Long Biên làm việc.

Sau 3 ngày, nếu ông Bằng và bà Linh không đến làm việc, Công an quận Long Biên sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.