Quá trình điều tra, ngày 10-1-2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã kê biên tài sản là quyền sử dụng đất 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sau:

- GCNQSDĐ số CH00811, do UBND huyện Phú Giáo cấp ngày 4-10-2011 cho ông Phạm Ngọc Dân, đối với thửa đất số 307, tờ bản đồ 28, diện tích 1.170m².

 - GCNQSDĐ số H03457, do UBND huyện Phú Giáo cấp ngày 20-5-2009 cho ông Phạm Ngọc Dân và bà Trần Thị Lệ Thu, đối với thửa đất số 351, tờ bản đồ 28, diện tích 325m².

- GCNQSDĐ số H03391, do UBND huyện Phú Giáo cấp ngày 31-12-2008 cho ông Phạm Ngọc Dân và bà Trần Thị Lệ Thu, đối với thửa đất số 54, tờ bản đồ 27, diện tích 2.163m².

- GCNQSDĐ số H03276, do UBND huyện Phú Giáo cấp ngày 31-12-2008 cho ông Phạm Ngọc Dân, đối với thửa đất số 327, tờ bản đồ 28, diện tích 2.537m².

Ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đang giữ các GCNQSDĐ  nói trên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng báo, xin liên hệ với PC46 Công an tỉnh Bình Dương; địa chỉ 666 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để giải quyết. Quá thời hạn trên, cơ quan CSĐT  sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Khi cần xin liên hệ điều tra viên Huỳnh Đức Thanh, ĐT: 0909.826.699.