Vậy ai là chủ sở hữu của chiếc xe nêu trên, xin mời đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQL kinh tế và CV, Công an quận Ba Đình, địa chỉ số 37 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội; hoặc theo số điện thoại 043.8422401 – 0934659569 để giải quyết. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai đến nhận, cơ quan Công an sẽ giải quyết theo luật định...