Ai là chủ sở hữu, đề nghị đến Đội CSĐT tội phạm kinh tế - Công an quận Ba Đình; địa chỉ: số 37 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 043.8433401, 0934659569 để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai đến nhận, chúng tôi sẽ giải quyết theo luật định.