Vậy ai là chủ sở hữu những chiếc xe mô tô trên, mang đầy đủ giấy tờ đến đội Điều tra tổng hợp - CATP Nam Định (Số 9 Chế Lan Viên - P. Thống Nhất - TP. Nam Định, số điện thoại: 03503.891.329 ) để được hướng dẫn làm thủ tục nhận xe .Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai nhận thì CATP Nam Định sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu xe sung công quỹ Nhà nước theo quy định.  

PV