Tang vật trong vụ án là 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha, biển kiểm soát: 30H5 - 9602, số khung: 005237, số máy: 005233.

Ai là chủ sở hữu đến cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ gặp đồng chí Nguyễn Quốc Hội để giải quyết, điện thoại liên hệ: 0904.472.414.

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng báo nếu không có ai đến thì cơ quan CSĐT sẽ giải quyết theo đúng thủ tục pháp luật.

Cand Online