Chiếc xe máy trên thuộc vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra ngày 4/3/2015 tại phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Ai là chủ nhân của chiếc xe máy Honda Airblade trên xin liên hệ với đồng chí Mai Sơn số điện thoại 0908031368 để giải quyết.